Disclaimer

Disclaimer van AppartementenBussum

AppartementenBussum is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenBussum, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenBussum zijn verbonden. AppartementenBussum is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenBussum beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenBussum is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenBussum worden aangeboden. AppartementenBussum garandeert niet dat de op AppartementenBussum aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenBussum garandeert ook niet dat de op AppartementenBussum aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenBussum garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenBussum hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenBussum is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenBussum. U vrijwaart AppartementenBussum voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenBussum.